5000kcmaly

Co to je investice

Investice představuje souhrn peněžních prostředků, které byly investorem vynaloženy z důvodu, aby došlo v budoucnu k jejich zhodnocení a došlo bylo tak dosáženo určitého budoucího výnosu.

V našem případě to bude znamenat nákup takových akcií, které dlouhodobě výplácí zvyšující se dividendu.